જમ્મુ-કાશ્મીર સમાચાર LIVE અપડેટ્સ: સવારે 9.30 કલાકે કેબિનેટ સુરક્ષા બેઠક; ખીણમાં લેન્ડલાઇન, ટીવી કનેક્શન્સ તૂટી ગયા