કોર્પોરેટ ટેક્સ ધીરે ધીરે કાપવામાં આવશે, નિર્મલા સીતારમણ કહે છે – લાઇવમિન્ટ

કોર્પોરેટ ટેક્સ ધીરે ધીરે કાપવામાં આવશે, નિર્મલા સીતારમણ કહે છે – લાઇવમિન્ટ

Translating…

New Delhi: Finance minister Nirmala Sitharaman on Monday said corporate tax rate for companies with over 400 crore turnover will be gradually cut to 25%, and the government will support wealth creators.

In her maiden Budget last month, she had cut corporate tax for companies with annual turnover of up to 400 crore to 25% from 30% earlier.

Last year, the then finance minister Arun Jaitley had cut the corporate income tax rate to 25% for companies with a turnover of up to 250 crore.

Speaking at an industry event here, Sitharaman said the reduction in corporate tax would be gradual.

She did not give a timeframe for the reduction.

Echoing Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day speech, she said Indian wealth creators will be given all kind of support.

Modi had in his annual Independence Day address to the nation on August 15 extolled the role of wealth creators and said they must not be viewed with suspicion.

“Let us never see wealth creators with suspicion. Only when wealth is created, wealth will be distributed,” he had said. “Wealth creation is absolutely essential. Those who create wealth are India’s wealth and we respect them.”

This story has been published from a wire agency feed without modifications to the text. Only the headline has been changed